Kundetæller - tællesystem til salgsoptimering for detailhandlen og øvrige butikker.

Forside > Nyheder

 Kundelogin

 

Få adgang til statistikker over salgsdata, kundebesøg m.m.
 

Login til statistikmodul

 

 Nyhedsoversigt


Effektiv stopper for "smarte"
butikstyve


Nyt system afsløre tyveri hvor 
varesikringen omgås med poser, 
jakker eller tasker foret med 
stanniol. 
Læs mere


Nyt Bibliotek – Ny teknologi


Med et nyt og brugervenligt kamera-
baseret besøgstællesystem fra 
Innoteck, holdes der styr på antallet 
af besøgende, når Skælskør kommune 
slår dørene op for et nyombygget 
bibliotek fra d. 1. juni 2006.
Læs mere

Innoteck tæller besøgende på
en åben udstilling…

 

Innoteck stiller udstyr og ekspert-
viden til rådighed, når udendørs-
udstillingen ”Spirit of the Wild”
løber af stablen fra d. 17. maj 2006
på Kongens Nytorv i København.
Læs mere

Kolding Bibliotek følger
udviklingen…


Med et nyinstalleret besøgstæller-
system fra Innoteck, bliver hver en

gæst talt i Koldings nye bibliotek,
der åbnede den 27. januar 2006.
Læs mere

Kvik Køkkener satser på
kundetal…


Fra oktober 2005 til januar 2006 har
Innoteck installeret kundetæller-
systemer i alle Kvik køkkenbutikker
i Danmark, Sverige, Norge, Finland
og Holland.
Læs mere

 
 

Nyt dansk alarmsystem mod "russer-poser"  


Nu er der råd mod et af butikstyvens foretrukne redskaber – poser, jakker eller tasker foret med stanniol, der giver fri passage gennem butikkens varesikringssystem.

Innoteck ApS har indgået aftale med Alert Sys-
tems om forhandling af Alert MetalGuard på det skandinaviske marken. 

Med Alert MetalGuard fra Innoteck kan der
fremover sættes en effektiv stopper for det

stigende problem med de såkaldte ”russer-
poser”.

Læs om MetalGuard

Læs pressemeddelelse


 

Besøgstælling med ny brugervenlig kamerateknologi...  


Når Skælskør bibliotek genåbner i nyombyggede lokaler d. 1. juni 2006, vil bibliotekets brugere fremover blive talt med den seneste nyhed fra Innoteck, et unikt kamerabaseret besøgstællesystem.

Fordelene ved Innoteck's kamerabaserede 
besøgstællersystem, i sammenligning med 
f.eks. konventionelt fotocellebaseret udstyr, 
er dels større nøjagtighed og mulighed for
retningsbestemt måling. 

I sammenligning med de fleste andre optisk baserede systemer (med retningsbestemt
måling), er Innoteck's kamerasystem meget brugervenligt og stiller ingen særlig krav om 
teknisk indsigt eller IT-mæssig kendskab for indstilling og anvendelse. 

Hertil kommer at Innoteck's kamerabaserede besøgstællersystem, prismæssigt er et konkurrencedygtigt alternativ til såvel andre optisk baserede systemer som konventionelle fotocellebaserede løsninger. 

Med et kamerabaseret kundetællersystem registreres antallet af besøgende direkte på en pc/server i realtime. Med den tilhørende software har man hele tiden fuldt overblik over besøgstrafikken, og mulighed for at ana-
lyserer udviklingen i trafikken over udvalgte perioder.

Kontakt Innoteck for yderligere information om kamerabaseret kundetælling


Besøgstrafik på en åben plads…               


Når arrangementer foregår udendørs, med fri entré på åbne pladser, kan registrering af besøgende være noget af en udfordring.

Som sponsorfinansieret arrangør af fotoudstil-
linger, har firmaet EarthMatters International 
et stort behov for at kunne dokumentere deres besøgstal, for at tiltrække nye sponsorer.

Når udendørsudstillingen, ”Spirit of the Wild”,
løber af stablen fra d. 17. maj 2006 på Kong-
ens. Nytorv i København, er det derfor med god grund at man har bedt Innoteck varetage opgaven med besøgsregistrering.

Hos Innoteck er vi glade for at kunne hjælpe udstillingens arrangører med at løse denne  spændende og komplekse opgave og samtidigt være med til at udvikle EarthMatters koncept.

”Spirit of the Wild” fokuserer på bæredygtig udvikling og fornuftig udnyttelse af jordens ressourcer. Den tankegang er helt på linie med Innoteck’s mission. Hos Innoteck hjælper vi virksomheder og institutioner til at udvikle sig og skabe bæredygtig vækst gennem fokus på - og bedre udnyttelse af - nuværende ressourcer og muligheder.

Innoteck stiller sig derfor til rådighed som sponsor for udstillingen, med udstyr og ekspertise.

 

Læs pressemeddelelser fra EarthMatters:

Pressemeddelelse 1

Pressemeddelelse 2

 

Fremtidens biblioteker…   


Ændringer i brugernes anvendelse af bibliotekernes ydelser og tilbud kommer stadig mere i fokus. Fremtidens Biblioteker skal i højere grad kunne skabe inspirerende oplevelses- og læringsrum for bibliotekets brugere. Det er en af årsagerne til at Koldings nyåbnede folkebibliotek har valgt en professionel tilgang til registrering af deres besøgstrafik.

Med et besøgstællersystem fra Innoteck, er
Kolding bibliotek klædt på til at i mødekomme fremtidens udfordringer, med en veldokumen-
teret viden om udviklingen i brugernes adfærd
og brugsmønstre.

Med opdelt måling af ind - og udgående trafik 
og eksakt viden om udviklingen i antallet af besøgende kan biblioteker få svar på en ræk-
ke spørgsmål som tidligere var svært tilgænge-
lige.

Der kan bl.a. uddrages nyttige informationer om f.eks. brugernes gennemsnitlige opholdstid og brugsmønstre
i forhold til bibliotekets forskellige faciliteter og tilbud. Værdifuld information som igen kan omsættes til innova-
tive handlinger, i forbindelse med:

- Planlægning og effektmåling på intern markedsføring og udvikling

- Indretning. (Benyttes læseområder og arbejdsstationer optimalt, 
  og kan brugerne finde det de søger?)

- Arrangementer. (Hvornår er det bedste tidspunkt for arrangementer?)

- Personaleplanlægning. Bemanding, pauser, arbejdsskema

- Åbningstider. (Hvilke åbningstidspunkter genererer flest besøgende?)

 

Kvik Køkkener vælger Innoteck…   

 

Som led i en strategi til optimeret butiksdrift og forbedret salg, har Kvik Køkkener fra oktober 2005 til januar 2006 fået installeret kundetællersystemer fra Innoteck i alle kædens butikker i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Holland.

Innoteck skal desuden fremover levere system-
er til alle nye Kvik-butikker og stå for uddannelse
af personale, idet Innoteck’s kundetællersystem 
er indført hos Kvik-kæden, som en del af Kvik’s
franchisekoncept.

Ved at sætte butikkernes salgspræstation og markedsføring i forhold til besøgstrafikken, kan
butikkerne sammenlignes, både samlet og individuelt, i forhold til tidsperioder, indsatte ressourcer og forskellige iværksatte tiltag.

Med denne viden, kan Kvik Køkkener løbende arbejde målrettet for optimering af butikkernes salgspræstation og markedsføring.

 

 Innoteck ApS - Magnoliavej 12 A - 5250 Odense SV - Tlf. +45 66 10 34 40