Kundetæller - tællesystem til salgsoptimering for detailhandlen og øvrige butikker.

Forside > Kundetæller > Salgsoptimering

 Kundelogin

 

Få adgang til statistikker over salgsdata, kundebesøg m.m.
 

Login til statistikmodul

 

 Nyhedsoversigt


Effektiv stopper for "smarte"
butikstyve


Nyt system afsløre tyveri hvor 
varesikringen omgås med poser, 
jakker eller tasker foret med 
stanniol. 
Læs mere


Nyt Bibliotek – Ny teknologi


Med et nyt og brugervenligt kamera-
baseret besøgstællesystem fra 
Innoteck, holdes der styr på antallet 
af besøgende, når Skælskør kommune 
slår dørene op for et nyombygget 
bibliotek fra d. 1. juni 2006.
Læs mere

Innoteck tæller besøgende på
en åben udstilling…

 

Innoteck stiller udstyr og ekspert-
viden til rådighed, når udendørs-
udstillingen ”Spirit of the Wild”
løber af stablen fra d. 17. maj 2006
på Kongens Nytorv i København.
Læs mere

Kolding Bibliotek følger
udviklingen…


Med et nyinstalleret besøgstæller-
system fra Innoteck, bliver hver en

gæst talt i Koldings nye bibliotek,
der åbnede den 27. januar 2006.
Læs mere

Kvik Køkkener satser på
kundetal…


Fra oktober 2005 til januar 2006 har
Innoteck installeret kundetæller-
systemer i alle Kvik køkkenbutikker
i Danmark, Sverige, Norge, Finland
og Holland.
Læs mere

 
 

Salgsoptimering

 

Undersøgelser viser at omkring 15 % af kunder der kommer i en forretning, ender med at købe under besøget. Dvs. at omkring 85 % af de kunder der kommer ind i en forretning, forlader butikken igen uden at have foretage et køb. For de fleste forretningstyper repræsenterer dette, en ikke ubetydelig mulighed.

Med kortlægning af besøgstrafikken, kan butikkens hit-rate udregnes og bedømmes i forhold til forretningens samlede indsats.

Hvis hit-raten er lav i forhold til omsætningen, er det f.eks. udtryk for et stort mistet salgspotentiale. En væsentlig del af dette potentiale kan udnyttes gennem optimering af personaleressourcer og fokusering på salgsprocessen.


Optimering af personaleressourcer

 

Kundetællersystemet giver eksakt viden om besøgstrafikken. Hermed kan bemandingen i forretningen afstemmes optimalt i forhold til kundestrømmen og bidrage til en optimeret udnyttelse af personaleressourcerne. (Hvornår er der behov for mest personale i butikken? - hvornår er det bedste tidspunkt for pauser, vareopfyldning m.m.?)

- Reduceret over- eller underbemanding
- Besparelser og øget salg
- Effektiviseret kundebetjening
- Kortere ventetider – mere synligt personale
- Bedre oplevet kundeservice

 

Fokus på salgsprocessen

 

I mange forretningstyper er salget tæt forbundet med den personlige betjening såvel som en række andre parametre.

Med Innoteck’s kundetællersystem er der mulighed for at belyse disse sammenhænge, ved at opsamle, registrere og samkøre relevante informationer i salgsprocessen med de registrerede besøgsdata. (F.eks. udlevering af salgskataloger, registrering af kundeemner og tilbud, m.m.).

Da sammenhængene belyses ved konverteringstal og nøgletal, udregnet som forholdstal på baggrund af antal besøgende, kan Innoteck’s kundetællersystem med fordel anvendes til benchmarking mellem flere butikker, idet butikkerne gøres sammenlignelige.

Med fokus på udbredelse og forståelse af sammenhænge i salgsprocessen, kan salgspersonalet trænes og motiveres til at arbejde proaktivt for en højere udnyttelse af salgspotentialet i butikken. Overblik over forretningernes individuelle og indbyrdes performance, gør det nemmere at sætte mål for fremtiden og kontrollerer at målene nås.

- Overblik over sammenhænge i salgsprocessen
- Fokus på salgspræstation og salgspotentiale
- Benchmarking af butikker
- Salgstræning og – motivation af medarbejdere
- Vidensdeling

Ved at optimerer salgsprocessen og konvertere selv en lille ekstra del af kunderne til købere, kan butikkens samlede salg forøges markant.

 

 

 Innoteck ApS - Magnoliavej 12 A - 5250 Odense SV - Tlf. +45 66 10 34 40